Deti spoznávali prácu hasičov

V mesiaci október sa deti z Materskej školy Malonecpalská Ul. v Prievidzi oboznámili s prácou hasičov prostredníctvom zaujímavej prezentácie Hasičského a záchranného zboru MV SR v Prievidzi.

V mesiaci október sa deti z Materskej školy Malonecpalská Ul. v Prievidzi oboznámili s prácou profesionálnych hasičov prostredníctvom zaujímavej prezentácie Hasičského a záchranného zboru MV SR v Prievidzi.

Stretnutie detí s hasičmi – s npor. Jozefom Krauskom a prap. Dušanom Vrtielom sa uskutočnilo na sídlisku v Necpaloch, kde bolo pristavené hasičské auto. Deti s nadšením počúvali informácie o vybavení hasičských vozidiel, o zásahoch hasičov pri požiaroch a o špeciálnom oblečení proti sálavému teplu, ktoré potrebujú ku svojej práci. Dokonca si mali možnosť vyskúšať aj hasičskú prilbu a hasičskú zásahovú hadicu.
Zážitok z tohto netradičného stretnutia v deťoch dlho pretrvával a prejavoval sa v hrách na hasičov a v kresbách s hasičskou tematikou.

Text: Mirka Dašková