• Evidencia vĂ˝konov
  Evidencia výkonov
  SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO, s.r.o. Vám prináša novinku na Slovensku v evidencii vĂ˝konov a ich kontroly v oblasti ochrany práce! 
 • PC ErgonĂłmia
  PC ErgonĂłmia
  Pracujete často s počítačom? Pomôžeme Vám predísť zdravotným problémom a zvýšiť efektivitu práce. NOVINKA z dielne BOZPO!PC Ergonómia – jedinečný elearningový kurz vytvorený práve pre Vás.
 • E-boz
  Našim cieľom je ponúknuť najmä bezpečnostným technikom,ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK, kvalitný a moderný softvér ako zdroj potrebnýchinformácií k skvalitneniu výkonov, rastu odbornosti a spoľahlivému naplneniu azabezpečeniu náročných legislatívnych požiadaviek.
 • E-learning
  ProstrednĂ­ctvom informaÄŤnĂ˝ch technolĂłgiĂ­ mĂ´Ĺľeme pohodlne študovaĹĄ a vzdelávaĹĄ sa nezávisle od miesta a ÄŤasu.  - Ĺ kolenia v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO. Na základe oprávnenia NárodnĂ©ho inšpektorátu práce

Aktuálne kurzy Bozpo

 

22.09.2017 Kurz prvej pomoci ukonÄŤený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre kaĹľdého zamestnanca s platnosĹĄou 2 roky
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

22.09.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky

SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO, s.r.o., Vás pozĂ˝va na: Kurz prvej pomoci ukonÄŤenĂ˝ PotvrdenĂ­m o absolvovanĂ­ kurzu z poskytovania prvej pomoci pre kaĹľdĂ©ho zamestnanca s platnosĹĄou 2 roky.

Cena za kurz PP: 22 € /bez DPH/ osoba

TermĂ­n: 22.09.2017 od 8.30 hod.

Miesto školenia: BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza

V prípade záujmu prosím telefonicky nahlásiť /Pösová 0905 699 789/ a poslať prihlášku e- mailom /alebo odovzdať pri kurze/

Prihlášku na stiahnutie nájdete tu

28.09. - 29.09.2017 Kurz kuriÄŤov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

28.09. - 29.09.2017 Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov

SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO Vás pozĂ˝va na: 
Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov.

TermĂ­n: 28.09. - 29.09.2017 

Cena: podÄľa prĂ­slušnej triedy obsluhovanĂ©ho kotla

Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacĂ­mi robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ maĹĄ nainštalovanĂ˝ JavaScript.

19.08.- 03.11.2017 Základný kurz bezpeÄŤnostný technik
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

19.08.- 03.11.2017 Základný kurz bezpečnostný technik

SpoloÄŤnosĹĄ Bozpo, s.r.o. Vás pozĂ˝va na ZákladnĂ˝ kurz bezpeÄŤnostnĂ˝ technik.

TermĂ­n: 19.08.- 03.11.2017, zaÄŤiatok o 10:00 hod. v pondelok 19.08.2017

Cena: 395 € bez DPH


Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294

25.08.2017 Kurz prvej pomoci ukonÄŤený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre kaĹľdého zamestnanca s platnosĹĄou 2 roky
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

25.08.2017 Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky

SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO, s.r.o., Vás pozĂ˝va na: Kurz prvej pomoci ukonÄŤenĂ˝ PotvrdenĂ­m o absolvovanĂ­ kurzu z poskytovania prvej pomoci pre kaĹľdĂ©ho zamestnanca s platnosĹĄou 2 roky.

Cena za kurz PP: 22 € /bez DPH/ osoba

TermĂ­n: 25.08.2017 od 8.30 hod.

Miesto školenia: BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza

V prípade záujmu prosím telefonicky nahlásiť /Pösová 0905 699 789/ a poslať prihlášku e- mailom /alebo odovzdať pri kurze/

Prihlášku na stiahnutie nájdete tu

21.08. - 08.09.2017 Základná odborná príprava technikov poĹľiarnej ochrany
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

21.08. - 08.09.2017 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO, s.r.o. Vás pozĂ˝va na kurz: Základná odborná prĂ­prava technikov poĹľiarnej ochrany

TermĂ­n: 21.08. - 08.09.2017

Cena: 295 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294

25.07.2017 Kurz prvej pomoci
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

25.07.2017 Kurz prvej pomoci

SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO, s.r.o., Vás pozĂ˝va na: Kurz prvej pomoci ukonÄŤenĂ˝ PotvrdenĂ­m o absolvovanĂ­ kurzu z poskytovania prvej pomoci pre kaĹľdĂ©ho zamestnanca s platnosĹĄou 2 roky.

Cena za kurz PP: 22 € /bez DPH/ osoba

TermĂ­n: 25.07.2017 od 9.00 hod.

Miesto školenia: BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza

V prípade záujmu prosím telefonicky nahlásiť /Pösová 0905 699 789/ a poslať prihlášku e- mailom /alebo odovzdať pri kurze/

Prihlášku na stiahnutie nájdete tu

10.07.2017 Opakované školenie obsluha plynových a tlakových zariadení
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

10.07.2017 Opakované školenie obsluha plynových a tlakových zariadení

SpoloÄŤnosĹĄ BOZPO, s.r.o. Vás pozĂ˝va na OpakovanĂ© školenie obsluha plynovĂ˝ch a tlakovĂ˝ch zariadenĂ­.

TermĂ­n: 10.07.2017

Cena: 40 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294

06.07. - 12.07.2017 Základný kurz obsluha motorových vozíkov
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

06.07. - 12.07.2017 Základný kurz obsluha motorových vozíkov

SpoloÄŤnosĹĄ Bozpo, s.r.o. Vás pozĂ˝va na ZákladnĂ˝ kurz obsluha motorovĂ˝ch vozĂ­kov.

TermĂ­n: 06.07. - 12.07.2017

Cena: 89 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294

16.06.2017 Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

16.06.2017 Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest

SpoloÄŤnosĹĄ Bozpo, s.r.o. Vás pozĂ˝va na OdbornĂş prĂ­pravu na prácu s azbestom a materiálmi obsahujĂşcimi azbest.

TermĂ­n: 16.06.2017 o 8:00 hod.

Cena: 55 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294

14.06. - 15.06.2017 Kurz elektrotechnikov § 21 aĹľ § 23 Vyhlášky ÄŤ. 508/2009 Z.z.
Kategória: Aktuálne kurzy Bozpo

14.06. - 15.06.2017 Kurz elektrotechnikov § 21 až § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na :

Kurz elektrotechnikov § 21 až § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

TermĂ­n: 14.06. - 15.06.2017 
Miesto školenia: BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza

Kontaktná osoba:
Mgr. RĂłbert Ĺ ujan
Manažér školení a kurzov
Ĺ koliace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294

Strana 1 z 4