10.07.2017 Opakované školenie obsluha plynových a tlakových zariadení

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Opakované školenie obsluha plynových a tlakových zariadení.

Termín: 10.07.2017

Cena: 40 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Šujan
Manažér školení a kurzov
Školiace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294