21.08. - 08.09.2017 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na kurz: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Termín: 21.08. - 08.09.2017

Cena: 295 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Šujan
Manažér školení a kurzov
Školiace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294