Zaujímavé odkazy

Praktické odkazy na inštitúcie a zaujímavé internetové stránky.

Inštitúcie

 

 

 mpsvr Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 minv Ministerstvo vnútra SR
minzp  Ministerstvo životného prostredia
nrsr  Národná rada Slovenskej republiky
nip Národný inšpektorát práce
sazp Slovenská agentúra životného prostredia
snas Slovenská národná akreditačná služba
shmu Slovenský hydrometeorologický ústav
sutn Slovenský ústav technickej normalizácie
šusr
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Zaujímavé stránky

 

 

bozpinfo BOZP portál
download copy copy copy copy Centrum pre chemické látky a prípravky
 eurlex Európska legislatíva

enviro logo
Enviro
enviroportal-logo2 

Enviroportál 

euosha  Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 LogoPouce Napofilm

stavebný portál
Stavebný portál

verlag dashofer
Verlag Dashofer - odborné vydavateľstvo